Doświadczenia klienta a wartość koszyka zakupowego w handlu detalicznym: offline odpowiada online’owi